FaBeR - Onderzoek > Revalidatiewetenschappen > Neuromotorische, Pediatrische en Pelvische Revalidatie

Pediatrische revalidatie

 • Een belangrijk deel van het onderzoek richt zich tot kinderen met een hersenverlamming of cerebral palsy.
  In een eerste onderzoekslijn wordt getracht meer inzicht te krijgen in de functies van het bovenste lidmaat vanuit drie invalshoeken, met name een klinische en biomechanische benadering en beeldvormingsonderzoek.
  Een tweede onderzoekslijn richt zich op het gangpatroon bij diverse types van kinderen met hersenverlamming om een beter inzicht te krijgen in de afwijkende bewegingspatronen. Ook wordt het effect nagegaan van diverse behandelingsmodaliteiten waaronder medische (botuline toxine, dorsale rhizotomie, baclofen …) en kinesitherapeutische interventies.
  Deze studies worden opgezet in samenwerking met het Laboratorium voor klinische bewegingsanalyse (UZ Pellenberg) en de Faculteit Geneeskunde.
  De derde onderzoekslijn is gericht op de dyskinetische CP groep. De ontwikkeling van een dyskinetische meetschaal stelt samen met het medische beeldvormingsonderzoek een afgelijnde en verbeterde classificatie voorop. Op deze basis wordt een functionaliteitstudie voor de ernstige meervoudige dyskinetische CP groep opgesteld.
 • Tevens wordt onderzoek verricht naar de motorische imitatieproblemen van peuters en kleuters met autismespectrumstoornissen. Naast het onderzoek naar de aard en onderliggende mechanismen van de imitatieproblemen van kinderen met autisme, wordt een imitatieontwikkelingstest (Preschool Imitation and Praxis Scale – PIPS) ontwikkeld voor kinderen vanaf 14 maanden. Dit onderzoek verloopt in samenwerking met de Universiteit Gent ( Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie) , de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen en Referentiecentra Autisme van de vier Universitaire Ziekenhuizen in Vlaanderen.
 • Ten slotte wordt onderzoek verricht naar de normale en afwijkende motoriekin de vroege ontwikkeling en bij kleuters. Zo wordt onder andere de motorische ontwikkeling bij kinderen met prematuriteit onderzocht. Deze onderzoekslijn wordt gedragen door het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen in samenwerking onze afdeling.