In de kijker

in de kijkerxxx

 

 

Extern

FaBeR - Onderzoek > Revalidatiewetenschappen > Musculoskeletale Revalidatie

Afdeling Musculoskeletale Revalidatie

De afdeling Musculoskeletale Revalidatie houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs binnen de traumatologie, reumatologie, orthopedie, algemeen musculoskeletale aandoeningen en sportgerelateerde letsels. Verder heeft de afdeling een belangrijke taak wat betreft dienstverlening.

Op onderzoeksniveau tracht de afdeling Musculoskeletale Revalidatie een bijdrage te leveren aan het zoeken naar antwoorden op relevante klinische vragen binnen het domein van de musculoskeletale revalidatie. Hierbij wordt steeds getracht aandacht te schenken aan basiswetenschappelijke aspecten, alsook aan toegepast onderzoek. Naast onderzoek binnen de diverse subdomeinen van de musculoskeletale revalidatie wordt ook onderzoek verricht dat belangrijk is voor de maatschappelijke positie van het kinesitherapeutisch beroep en de organisatie ervan.

De onderwijsactiviteiten van de afdeling Musculoskeletale Revalidatie bevatten lesopdrachten in de vijf opleidingsjaren van het programma 'Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie'. Tijdens de eerste vier opleidingsjaren wordt hierbij aandacht besteed aan de revalidatie van musculoskeletale problemen ter hoogte van de extremiteiten en wervelkolom. Klinisch redeneren en aanleren van handvaardigheden, zowel manueel-therapeutisch als oefentherapeutisch, worden onderwezen. In de derde licentie wordt gedoceerd in de afstudeerrichting 'Musculoskeletale Revalidatie' waarin het integratiedenken voor zowel het bovenste als het onderste kwadrant op de voorgrond staat.

Tenslotte besteedt de afdeling ook veel aandacht aan dienstverlening. Eén van de belangrijke opdrachten van de afdeling bestaat uit het aanbieden van activiteiten van permanente vorming. Hierbij wordt getracht collega's met een verschillend ervaringsniveau een gepast bijscholingsprogramma aan te bieden. Een andere vorm van dienstverlening bestaat uit het zetelen in diverse advies en-/of bestuursorganen. Verder wordt ook klinisch werk verricht met o.a. een belangrijke adviesverlenende functie naar diverse patiëntengroepen.

 

 

Intern

Programma Permanente Vorming