FaBeR > Onderzoek > Revalidatiewetenschappen > Cardiovasculaire en respiratoire revalidatie > Respiratoire Revalidatie

Respiratoire revalidatie

Projecten van onze afdeling:

Meting van activiteiten van het dagelijks leven bij patiënten met chronisch obstructieve longziekten.

Revalidatieprogramma's verbeteren de inspanningscapaciteit de spierkracht en de levenskwaliteit van patiënten met COPD. Het effect op activiteiten van het dagelijks leven werd tot op heden niet onderzocht. In dit onderzoeksproject worden volgende deelaspecten onderzocht: Determinanten van activiteiten van het dagelijks leven bij patiënten met COPD, Effecten van een zes maanden durend revalidatieprogramma op activiteiten van het dagelijks leven bij patiënten met COPD: Rik Gosselink

 • Impact van acute exacerbaties (tijdelijke verslechtering) van chronisch obstructief longlijden
  Chronisch obstructief longlijden is gekarakteriseerd door het optreden van herhaalde exacerbaties. Deze exacerbaties hebben een effect op de prognose van de aandoening, vergroten de kans op ziekenhuisopnames in de toekomst en verhogen de medische kost van de aandoening aanzienlijk. Binnen dit project onderzoeken we welke impact acute exacerbaties heeft op de activiteiten van het dagelijks leven en op de spierfunctie. Eveneens onderzoeken we of er interventies kunnen zijn die tijdens exacerbaties de achteruitgang van de spierfunctie kunnen beperken. Interventies zoals spierkrachttraining en neuromusculaire electrostimulatie worden daarbij onderzocht. In samenwerking met de dienst longziekten wordt ok onderzocht of supplementen zoals testosterone kunnen gegeven worden: Thierry Troosters
 • Ontwikkeling van trainingsprogramma's bij patiënten met COPD
  De inspanningsbeperkingen van patiënten met COPD zijn complex. De trainingsprogramma's die deze patiënten volgen moeten daaraan aangepast worden. Specifieke  interventies worden bij patiënten met COPD geëvalueerd. Met behulp van ambulante metingen van zuurstofconsumptie worden de effecten van verschillende oefenvormen nauwkeurig gekwantificeerd. Eveneens worden nieuwe interventies geïntroduceerd. Een voorbeeld hiervan is transcutane neuromusculaire electrische stimulatie: Thierry Troosters
 • Effect van ademspiertraining bij patiënten met een dwarslaesie.
  Patiënten met een cervicale of thoracale dwarslesie hebben een verminderde longfunctie als gevolg van hun verlies van respiratoire spierfunctie.
  Respiratoire complicaties vormen een belangrijke oorzaak van mortaliteit en morbiditeit. Ademspiertraining is een mogelijke therapie om deze longfunctie te verbeteren en respiratoire complicaties te verminderen. Dit project wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met het laboratorium van Prof Y. Vanlandewijck : Rik Gosselink