FaBeR > Onderzoek > Revalidatiewetenschappen > Adapted Physical Activity en Psychomotorische Revalidatie > Onderzoek

Adapted Physical Activity en Psychomotorische Revalidatie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de lopende onderzoeksprojecten, alsook een lijst met de meest recente publicaties van de afdeling Adapted Physical Activity en Psychomotorische Revalidatie.

Onderzoek

Determinanten van mechanische efficiëntie tijdens hand biken

De sterk toegenomen populariteit van het hand-biken kreeg tot op heden onvoldoende ondersteuning uit wetenschappelijke hoek. Het doel van dit onderzoeksproject is om tijdens een opgelegd vermogen de omwentelingsfrequentie, de mechanische efficiëntie en het krachtenpatroon te analyseren. Op die manier kan men op zoek gaan naar de optimale settings in verschillende condities. Dat kan onder andere leiden tot inzicht in de schouderbelasting en tot beschrijvingen van de ideale 'trap'frequentie en de beste aandrijfpositie. Ook hoopt men een beeld te krijgen van de krachtenverdeling op de hendels en de invloed van vermoeidheid op die krachtverdeling.

Promotoren: Yves Vanlandewijck
Doctorandi: Joeri Verellen, Christophe Meyer
Samenwerkingsverbanden: Université du Sud, Toulon, France
Publicaties:
Verellen, J., Gers B., Van de Vliet, P., Vanlandewijck, Y. (2004). Consistency of the within cycle torque distribution pattern during hand cycling: a pilot study. European Bulletin of Adapted Physical Activity, 3, 2 [on-line]. Available:
http://www.eufapa.upol.cz/www/.

Verellen, J., Theisen, D., Vanlandewijck, Y. (2004). Influence of crank rate in hand cycling. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36 (10), 1826-1831.

Exploratie van het sportieve potentieel van sporters met een verstandelijke handicap

Uit de literatuur blijkt dat de prestaties van personen met een verstandelijke handicap beïnvloed worden door een lagere cardiorespiratoire fitheid, verminderde spierkracht en geassocieerde stoornissen op gebied van visus, motoriek, aandacht en complexe taalfuncties. Gegevens bij atleten met een verstandelijke handicap ontbreken echter. Het beter begrijpen van het fysieke potentieel en de sportprestaties van atleten met een verstandelijke handicap in relatie tot hun verstandelijk functioneren draagt bij tot het opstellen van een functioneel classificatiesysteem in functie van een 'eerlijke' competitie.

Promotoren: Yves Vanlandewijck, Jennifer MacTavish
Doctorandi: Debbie Van Biesen
Samenwerkingsverbanden:
Department of Sport Sciences, University of Jyväskyla, Finland
Department of Kinesiology and Health, Georgia State University, USA
Health, Leisure and Human Performance Research Institute, University of Manitoba, Canada
International Paralympic Committee
International Sports Federation for Individuals with Intellectual Disability
Swedish Development Centre for Disability Sport, Sweden
Publicaties:
Van de Vliet, P., Rintala, P., Fröjd, K., Verellen, J., Van Houtte, S., Daly, D., Vanlandewijck, Y. (2006). Physical fitness profile of athletes with intellectual disability, Scandanavian Journal of Medicine and Science in Sports, 16 (6), 417-425.

Evaluatie en training in de revalidatie en nazorg van de patiënten na een cerebrovasculair accident (CVA)

De helft van de patiënten met CVA vertonen beduidende residuele motorische en functionele deficits die een grote invloed hebben op hun dagelijks functioneren. Het optimaliseren hiervan is dus zeer bepalend voor de latere levenskwaliteit van een persoon met een CVA. Vaak bestaat ook het gevaar op een sociaal isolement na de revalidatieperiode. Het verlengen van de zorglijn na revalidatie door een aanbod van oefenprogramma's en bewegingsactiviteiten kan het risico op cardiovasculaire complicaties en sociaal isolement minimaliseren.

Promotoren: Yves Vanlandewijck
Doctorandi: Ilse Baert
Samenwerkingsverbanden: U.Z.Pellenberg
Publicaties: -

Fysieke fitheid en fysieke activiteit bij jongeren met velo-cardio-faciaal syndroom

Het Velo-Cardio-Fasciaal Syndroom (VCFS, deletie 22q11) is een microdeletiesyndroom met een breed, complex en erg variabel klinisch beeld. Ongeveer 50-75% van de personen met VCFS vertoont een aangeboren hartafwijking. Daarnaast zijn een vertraagde psychomotorische ontwikkeling, musculaire hypotonie, verstoorde motorische coördinatie en een discrepantie tussen verbaal en performantieel IQ (verbaal > performantieel) een veelvoorkomend kenmerk. Deze kenmerken vertalen zich onder meer in een gebrek aan motorische en bewegingservaringen met een verhoogde graad van sedentariteit, risico op overgewicht en statiekafwijkingen tot gevolg. Vanuit deze vaststellingen is het opzet van de huidige studie om de fysieke activiteit en fysieke fitheid op meer systematische wijze in kaart te brengen bij kinderen en jongeren met VCFS.

Promotoren: Ann Swillen
Doctorandi: -
Samenwerkingsverbanden: Centrum Menselijke Erfelijkheid, U.Z.Gasthuisberg
Publicaties: -

Taxonomie van de gehandicaptensport

De doelstelling van de studie is de taxonomische basis van de classificatiesystemen binnen de gehandicaptensport te vergelijken. In de laatste twee decennia evolueerde het classificatiesysteem in de gehandicaptensport van een medisch naar een functioneel, sportspecifiek classificatiesysteem. De onderliggende bouwstenen van deze systemen blijken zeer verschillend te zijn. Aan de hand van een literatuurstudie zullen de classificatiesystemen die gebruikt worden in de 18 Paralympische zomersporten vergeleken worden.

Promotoren: Y. Vanlandewijck, Sean Tweedy
Doctorandi: -
Samenwerkingsverbanden:
International Paralympic Committee
School of Human Movement Studies, University of Queensland, Brisbane, Australia
Publicaties:

Top

Publicaties

 • De Smedt, B., Devriendt, K., Fryns, J.P., Vogels, A., Gewillig, M., Swillen, A. (2007). Intellectual abilities in a large sample of children with Velo-Cardio-Facial Syndrome: an update. J Intellect Disabil Res., 51( Pt 9), 666-70.
 • De Smedt, B., Swillen, A., Devriendt, K., Fryns, J.P., Verschaffel, L., Ghesquiere, P. (2007) Mathematical disabilities in children with velo-cardio-facial syndrome. Neuropsychologia, 45 (5), 885-895.
 • Raux, G., Bumsel, E., Hecketsweiler, B., van Amelsvoort, T., Zinkstok, J., Manouvrier-Hanu, S., Fantini, C., Breviere, G.M., Di Rosa, G., Pustorino, G., Vogels, A., Swillen, A., Legallic, S., Bou, J., Opolczynski, G., Drouin-Garraud, V., Lemarchand, M., Philip, N., Gerard-Desplanches, A., Carlier, M., Philippe, A., Nolen, M.C., Heron, D., Sarda, P., Lacombe, D., Coizet, C., Alembik, Y., Layet, V., Afenjar, A., Hannequin, D., Demily, C., Petit, M., Thibaut, F., Frebourg, T., and Campion, D. (2007). Involvement of hyperprolinemia in cognitive and psychiatric features of the 22q11 deletion syndrome. Human Molecular Genetics, 16, 83-91.
 • Van Aken, K., De Smedt, B., Van Roie, A., Gewillig, M., Devriendt, K., Fryns, J.P., Simons, J., Swillen A. (2007) Motor development in primary school children with a del 22q11. Developmental Medicine and Child Neurology, 49 (3), 210-213.
 • Verellen, J., Vanlandewijck, Y., Andrews, B.,Wheeler, G.D. (2007). Peak physical work capacity during arm ergometry, FES cycling, and two hybrid exercise conditions in spinal cord injured. Disability and Rehabilitation: Assistive Technologies, 2 (2), 127-132.
 • Daly, D.J., Einarsson, I., Van de Vliet, P., Vanlandewijck, Y. (2006). Freestyle race success in swimmers with intellectual disability. In: Vilas-Boas, J.P., Alves, F., Marques, A. (eds.), Biomechanics and Medicine in Swimming X. Portuguese Journal of Sport Sciences, Porto, Portugal, 6, 294-296.
 • De Smedt, B., Swillen, A., Devriendt, K., Fryns, J.P., Verschaffel, L., Ghesquiere, P. (2006) Mathematical disabilities in young primary school children with Velo-Cardio-Facial Syndrome. Genetic Counseling, 17, 259-280.
 • Pieters, G., Van Steelandt, K., Claes, L., Probst, M., Van Mechelen, I., Vandereycken, W (2006). The usefulness of experience sampling in understanding the urge to move in anorexia nervosa. Acta Neuro Psychiatrica, 18, 30-37.
 • Pieters, G., Hulstijn, W., Maas, Y., Vandereycken, W., Peuskens, J., Probst, M., Sabbe, B (2006). Psychomotor performance and sequence planning in anorexia nervosa before and after weight restoration. Eating and Weight Disorders, 11, 154-162.
 • Probst, M. (2006). Body experience in eating disorders: research and therapy. European Bulletin of Adapted Physical Activity, 5, 1 [on-line]. Available: http://www.eufapa.upol.cz/www/.
 • Schega, L., Daly, D.J. (2006). Movement analysis in CAD-patients. In Vilas-Boas JP, Alves F, Marques A. (eds.), Biomechanics and Medicine in Swimming X. Portuguese Journal of Sport Sciences, Porto, Portugal, 6, 355-357.
 • Swillen, A., Cognitive development in children and adolescents with del22q11.2 (VCFS/DGS) syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 50 (11), 782-783.
 • Van de Vliet, P., Rintala, P., Fröjd, K., Verellen, J., Van Houtte, S., Daly D., Vanlandewijck, Y. (2006). Physical fitness profile of athletes with intellectual disability, Scandanavian Journal of Medicine and Science in Sports, 16 (6), 417-425.
 • Van Houtte, S., Vanlandewijck, Y., Gosselink, R. (2006). Respiratory muscle training in persons with spinal cord injury: a systematic review. Respiratory Medicine, 100 (11), 1886-1895.
 • Vanlandewijck, Y.C., Van de Vliet, P., Verellen, J., Theisen, D. (2006) Determinants of shuttle run performance in the prediction of peak VO2 in wheelchair users. Disability and Rehabilitation, 28 (20), 1259-1266.
 • Verheyden, G., Kiekens, C., Vanlandewijck, Y., Feys, H., Daly, D. (2006). Effect of systematic activity in water on chronic stroke survivors. Neurorehabilitation and Neural Repair, 20 (1), 187.
 • Devriendt, K. , Swillen, A., Stalmans, I., Casteels, I . (2005). Pulmonary atresia/ventricular septal defect associated with facial port-wine stain and retinal vascular abnormality: a new constellation or deletion in chromosome 22q11.2? Am. J. Med. Genet. A., 132 (3), 340-1.
 • Knapen, J. (2005). Physical fitness and physical self-concept in non-psychotic psychiatric patients. Comparison of the improvements following two different psychomotor therapy programs. Body Image, 2 (2) [online]. Available: http://www.elsevier.com/homepage/sal/bodyimage.
 • Knapen, J., Van de Vliet, P., Van Coppenolle, H., David, A., Peuskens, J., Pieters, G., Knapen, K. (2005). Comparison of changes in physical self-concept, global self-esteem, depression and anxiety following two different psychomotor therapy programs in nonpsychotic psychiatric inpatients. Psychotherapy and Psychosomatics, 74, 353-361.
 • Le Caignec, C. , Swillen, A., Van Asche, E., Fryns, J.P., Vermeesch, J.R. (2005). Interstitial 6q deletion: clinical and array CGH characterisation of a new patient. Eur. J. Med. Genet., 48 (3), 339-45.
 • Morgulec, N., Kosmol, A., Vanlandewijck, Y., Hubner-Wozniak, E. (2005). Anaerobic performance of active and sedentary male individuals with quadriplegia. Adapted Physical Activity Quarterly, 22 (3), 253-264.
 • Pieters, G., Hulstijn, W., Vandereycken, W., Maas, Y., Probst, M., Peuskens, J., Sabbe, B.(2005). Fast psychomotor functioning in Anorexia Nervosa. Effects of weight restoration. Journal of clinical Experimental Neuropsychology, 27, 931-942.
 • Satkunskiene, D., Schega, L., Kunze, K., Birzinyte, K., Daly, D. (2005). Coordination in Arm Movements during Crawl Stroke in Elite Swimmers with a Loco-motor Disability. Human Movement Science 24, 54-65.
 • Simons, J., Kalogeropoulos, K. (2005). Attitudes of primary physical education teachers towards teaching pupils with disabilities. International Journal of Child & family Welfare, 8, 114-126.
 • Skyriene, V., Satkunskiene, D., Daly, D. ( 2005). The influence of arm action on the kinematics of grab start in swimming (in Russian). Science in the Olympic Sports (National sport science journal of Ukraine), 2, 182-186.
 • Stiers, P. , Swillen, A., De Smedt, B., Lagae, L., Devriendt, K., D'Agostino, E., Sunaert, S., Fryns, A.P. (2005). Atypical neuropsychological profile in a boy with 22q11.2 Deletion Syndrome. Neuropsychol. Dev. Cogn. C. Child Neuropsychol., 11 (1), 87-108.
 • Swillen, A. , Feys, H., Adriaens, T., Nelissen, L., Mertens, L., Gewillig, M., Devriendt, K., Fryns, J.P. (2005). Early motor development in young children with 22q.11 deletion syndrome and a conotruncal heart defect. Dev. Med. Child Neurol ., 47 (12), 797-802.
 • Van de Vliet, P., Mutrie, N., Onghena, P. (2005). Looking for individual responses. Alternative research strategies in the exercise – mental health relationship. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, 35, 61-67.
 • Pieters, G., Maas, Y., Hulstijn, W., Vandereycken, W., Probst, M., Peuskens, J., Sabbe B. (2004). Differentiation of cognitive and motor aspects in a digit symbol substitution test in anorexia nervosa patients, before and after weight restoration. Psychopathology, 37, 227-232.
 • Pinter, O., Probst, M., Vandereycken, W., Pieters, G., Goris, M. (2004). The predicitve value of body mass index for the weight evolution in anorexia nervosa. Eating and Weight Disorders, 9, 232-235.
 • Probst, M., Goris, M., Vandereycken, W., Pieters, G., Vanderlinden, J., Van Coppenolle, H. (2004). Body composition in bulimia nervosa patients compared to healthy females. European Journal of Nutrition, 43, 288-296.
 • Van de Vliet, P., Vanden Auweele, Y., Knapen, J., Rzewnicki, R., Onghena, P., Van Coppenolle, H. (2004). The effect of fitness training on clinically depressed patients : An intra-individual approach. Psychology of Sport and Exercise, 5, 153-167.
 • Vansteenlandt, K., Pieters, G., Claes, L., Vandereycken, W, Probst, M., Van Mechelen, I. (2004) hyperactivity in AN: A case study using experience sampling methodology. Eating Behaviors, 5 (1), 67-74.
 • Verellen, J., Gers, B., Van de Vliet, P., Vanlandewijck, Y. (2004). Consistency of the within cycle torque distribution pattern during hand cycling: a pilot study. European Bulletin of Adapted Physical Activity, 3, 2 [on-line]. Available: http://www.eufapa.upol.cz/www/.
 • Verellen, J., Theisen, D., Vanlandewijck, Y. (2004). Influence of crank rate in hand cycling. Med Sci Sports Exerc, 36 (10): 1826-1831.
 • Daly, D., Djobova, S., Malone, L., Vanlandewijck, Y.C., Steadward, R.D. (2003). Swimming speed patterns and stroking variables in the Paralympic 100m freestyle. Adapted Physical Activity Quarterly, 20 (3), 260-278.
 • Efstratopoulou, M., Simons, J., Kourtessis, T. (2003). Measuring thinking creatively in action and movement in mentally retarded and non-retarded children. Journal of Human Movement Studies, 44, 417-431.
 • Efstratopoulou, M., Fotiou, E., Probst, M., Simons, J., Van Coppenolle, H. (2003). Comparisons between Greek and Flemish girls in body experience. Journal of Exercise and Society, 34, 245.
 • Fliess-Douer, O., Hutzler, Y., Vanlandewijck, Y.C. (2003). Relation of functional physical impairment and goal perspectives of wheelchair basketball players. Perceptual Motor Skills, 96(3 Pt 1), 755-758.
 • Knapen, J., Van de Vliet, P., Van Coppenolle, H., David, A., Peuskens, J., Knapen, K., Pieters, G. (2003). Improvements in physical fitness of non-psychotic psychiatric patients following psychomotor therapy programs. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 43, 513-522.
 • Knapen, J., Van de Vliet, P., Van Coppenolle, H., David, A., Peuskens, K., Knapen, K., Pieters, G. (2003). The effectiveness of two psychomotor therapy programs on physical fitness and physical self-concept in non-psychotic psychiatric patients: A randomised controlled trial. Clinical Rehabilitation, 17, 637-647.
 • Knapen, J., Van de Vliet, P., Van Coppenolle, H., Peuskens, J., Pieters, G. (2003). Evaluation of cardio-respiratory fitness and perceived exertion for patients with depressive and anxiety disorders: A study on reliability. Disability and Rehabilitation, 25, 1312-1315.
 • Knapen, J., Van Gool, M., Van de Vliet, P., Van Coppenolle, H., David, A., Peuskens, J., Knapen, K. (2003). A study on the likelihood of drop-out during a graded exercise test in non-psychotic psychiatric patients. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 10, 305-309.
 • Morres, I., Van de Vliet, P., Knapen, J., Van Coppenolle, H. (2003). Determinants of exercise participation in relationship to severity of clinical depression in adult female psychiatric in-patients. European Bulletin of Adapted Physical Activity, 2, 2 [on-line]. Available: http://www.eufapa.upol.cz/www/.
 • Pieters, G., Sabbe, B., Hulstijn, W., Probst, M., Vandereycken, W. (2003). Fast psychomotor functioning in underweight AN patients. Journal of Psychiatric Research, 37, 501-508.
 • Probst, M., Van de Vliet, P. (2003). La thérapie psychomotrice appliquée aux patients psychiatriques adultes dans une perspective flamande. European Bulletin of Adapted Physical Activity, 2, 1 [on-line]. Available: http://www.eufapa.upol.cz/www/.
 • Van de Vliet, P., Knapen, J., Fox, K.R., Onghena, P., David, A., Probst, M., Van Coppenolle, H., Pieters, G. (2003). Changes in psychological well-being in female patients with clinically diagnosed depression: An exploratory approach in a therapeutic setting. Psychology, Health & Medicine, 8, 399-409.
 • Van de Vliet, P., Onghena, P., Knapen, J., Fox, K.R., Probst, M., Van Coppenolle, H., Pieters, G., Peuskens, J. (2003). Assessing the additional impact of fitness training in depressed psychiatric patients receiving multifaceted treatment: A replicated single-subject design. Disability & Rehabilitation, 25, 1344-1353.
 • Van Houtte, S., Vanlandewijck, Y.C., Kiekens, C., Gosselink, R. (2003). Respiratory muscle endurance training in patients with spinal cord injury, a pilot study. European Respiratory Journal, 22 (Suppl. 45), p332s.
 • Van Houtte, S., Verellen, J., Gosselink, R., Vanlandewijck, Y.C. (2003). Influence of isocapnic hyperpnea on maximal arm cranking performance. European Journal of Applied Physiology, 16,581-587.
 • Vanlandewijck, Y.C., Evaggelinou, C., Daly, D.D., Van Houtte, S., Verellen, J., Aspeslagh, V., Hendrickx, R., Piessens, T., Zwakhoven, B. (2003). Proportionality in wheelchair basketball classification. Adapted Physical Activity Quarterly, 20 (4), 369-380.
 • Vanlandewijck, Y.C., Evaggelinou, C., Daly, D.D., Verellen, J., Van Houtte, S., Aspeslagh, V., Hendrickx, R., Piessens, T., Zwakhoven, B. (2003). Relationship between functional potential and field performance in elite female wheelchair basketball players. Journal of Sport Sciences, 22, 668-675.
 • Zwakhoven, B., Evaggelinou, C., Daly, D., Vanlandewijck, Y. (2003). An observation protocol for skill proficiency assessment in male wheelchair basketball. European Bulletin of Adapted Physical Activity, 2, 3 [on-line]. Available: http://www.eufapa.upol.cz/www/.
 • Djobova, S., Mavromati, A., Daly, D. (2002). Performance Evolution in Paralympic Freestyle Swimmers. European Bulletin of Adapted Physical Activity, 1, 1 [on-line]. Available: http://www.eufapa.upol.cz/www/.
 • Theisen, D., Vanlandewijck, Y. (2002). Cardiovascular responses and thermoregulation in individuals with spinal cord injury. European Bulletin of Adapted Physical Activity, 1, 1 [on-line]. Available: http://www.eufapa.upol.cz/www/.
 • Theofili, A., Simons, J. (2002). Comparison of the results of children with psychiatric disorders on two tests measuring motor abilities. International Journal of Child & Family Welfare, 4, 170-180.
 • Van de Vliet, P., Knapen, J., Onghena, P., Fox, K.R., Van Coppenolle, H., David, A., Pieters, G., & Peuskens, J. (2002). Assessment of physical self-perceptions in normal Flemish adults versus depressed psychiatric patients. Personality and Individual Differences, 32, 855-863.
 • Van de Vliet, P., Knapen, J., Onghena, P., Fox, K.R., David, A., Morres, I., Van Coppenolle, H., Pieters, G. (2002). Relationships between self-perceptions and negative affect in adult Flemish psychiatric in-patients suffering from mood disorders. Psychology of Sport and Exercise, 3, 309-322.
 • Daly, D., Malone, L., Smith, D., Vanlandewijck, Y.C., Steadward, R.D. (2001). The contribution of starting, turning, and finishing to total race performance in male Paralympic swimmers. Adapted Physical Activity Quarterly, 18, 316-333.
 • Probst, M., Goris, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H. (2001). Body composition of anorexia nervosa patients assessed by underwater weighing and skinfold-tickness measurements before and after weight gain. American Journal of Clinical Nutrition, 73, 190-197.
 • Theisen, D., Vanlandewijck, Y.C., Sturbois, X., Francaux, M. (2001). Cutaneous vascular response and thermoregulation in individuals with paraplegia during sustained arm cranking exercise. International Journal of Sports Medicine, 22, 97-102.
 • Vanlandewijck, Y.C., Theisen, D., Daly, D. (2001). Wheelchair propulsion biomechanics: implications for wheelchair sports. Sports Medicine, 31 (5), 339-367.
 • Hutzler, Y., Vanlandewijck, Y.C., Van Vlierberghe, M. (2000). Anaerobic performance of older female and male wheelchair basketball players on a mobile wheelchair ergometer. Adapted Physical Activity Quarterly, 17 (4), 450-465.
 • Theisen, D., Vanlandewijck, Y.C., Francaux, M., Sturbois, X. (2000). Blood distribution adaptations in paraplegics during posture changes: peripheral and central reflex responses. European Journal of Applied Physiology, 81, 463-469.
 • Theisen, D., Vanlandewijck, Y.C., Sturbois, X., Francaux, M. (2000). Central and peripheral haemodynamics in individuals with paraplegia during light and heavy exercise. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine, 32, 1-5.
 • Theisen, D., Vanlandewijck, Y.C., Sturbois, X., Francaux, M.. (2000). Cutaneous vasomotor adjustments during arm cranking in individuals with paraplegia. European Journal of Applied Physiology, 83, 539-544.

Top