FaBeR > Onderzoek > Revalidatiewetenschappen

Afdeling Adapted Physical Activity en Psychomotorische Revalidatie

Afdelingshoofd: Prof. M. Probst

De afdeling Adapted Physical Activity en Psychomotorische Revalidatie van het Departement Revalidatiewetenschappen bestaat uit 2 onderzoeksgroepen.

De onderzoeksgroep 'Adapted Physical Activity' richt sinds 1989 aangepaste fysieke activiteiten in voor patiënten van het revalidatiecentrum U.Z.Pellenberg en voor sporters met een handicap. De eenheid zet, parallel aan deze activiteiten, onderzoeksprojecten op die kunnen leiden tot optimalisatie van het revalidatieproces en/of tot maximalisatie van de resultaten van sporters met een handicap. Momenteel lopen er verschillende dergelijke projecten, een overzicht hiervan kan u terugvinden bij 'onderzoek'.

De onderzoeksgroep psychomotorische therapie richt zich naar kinderen, adolescenten, volwassen en geriatrische patiënten met psychische stoornissen. De psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelingsmethode die de lichamelijkheid en het bewegen als aanknopingspunt van haar benadering neemt met het oog op het verwezenlijken van concreet geformuleerde psychosociale doelstellingen. Daarnaast worden onderzoeksprojecten met als thema zelf- en lichaamsbeleving, aspecten van de psychomotorische ontwikkeling, fysieke fitheid en fysieke activiteit bij personen met een de invloed van beweging op het psychosociaal gedrag, enz. bestudeerd. Deze projecten hebben tot doel de psychomotorische therapie te optimaliseren.