U bent hier: Home / Sportmedisch Adviescentrum (SMAC)

Sportmedisch Adviescentrum (SMAC)


Sport is gezond!? Maar soms word je geconfronteerd met de gevaren die er mee gepaard gaan…
Het Sportmedisch Adviescentrum helpt je gezonder sporten!

Sportmedische keuring

Sporters die aan een maximale inspanningstest willen deelnemen, dienen vooraf gescreend te worden. Het SMAC geeft de sporter de gelegenheid om een sportmedische keuring te ondergaan, om de aanwezigheid van eventuele gezondheidsrisico’s vast te stellen.

Het doel van de sportmedische keuring is enerzijds het opsporen van contra-indicaties voor sportbeoefening en anderzijds het beoordelen van het evenwicht belasting-belastbaarheid bij de betrokken sporter.

Iedere sporter die een maximale inspanningstest wil ondergaan, dient in het bezit te zijn van een geldig sportmedisch keuringsattest.

Dit attest kan bekomen worden na een screening die gebeurt door de sportmedische keuringsarts van het SMAC. De sportmedische keuring zal plaatsvinden net voor het afleggen van de inspanningstest, of bij een keuringsarts naar keuze. Een volledige lijst van keuringsartsen vind je op de site 'Gezond Sporten' van de Vlaamse Gemeenschap.

Consensustekst aangaande de sportmedische keuring

Top


Consultatief medisch onderzoek

Preventie is van het grootste belang om in staat te zijn goede sportprestaties te leveren.
Je kan hier ook terecht voor een de diagnose en behandeling van fysieke klachten en letsels van acute aard (bv. sporttrauma) of chronische aard (bv. overbelasting).
In dit opzicht bestaat er bovendien een nauwe samenwerking tussen het SMAC en de verschillende specialiteiten van het UZ Leuven.

Het Sportmedisch Adviescentrum kan geraadpleegd worden voor sportletsels en sportmedische problemen.
Revalidatie van sportletsels is mogelijk op de afdeling sportkinesitherapie.

Het Sportmedisch Adviescentrum bevindt zich in het Universitair Sportcentrum, gebouw De Nayer, eerste verdieping.

Men kan er dagelijks tussen 13.30u. en 17.00u. op raadpleging komen.

Meer informatie kan u verkrijgen op het secretariaat van het Sportmedisch Adviescentrum.

Tel. 016/32.91.10 of via e-mail.

Top


Sportkinesitherapie en –revalidatie

Binnen het SMAC situeert zich de afdeling sportkinesitherapie en –revalidatie. Het team voorziet enerzijds in het behandelen van sportspecifieke letsels en in postoperatieve revalidatie. Voor sporters heeft de afdeling een eigen beperkte fitnessruimte. Anderzijds geeft het team advies aan collega-therapeuten over revalidatieschema's of specifieke revalidatievraagstukken.

WAAR?

Sportmedisch Adviescentrum
Gebouw De Nayer
Tervuursevest 101
3001 Heverlee

WANNEER?

Ma - vrij : 09.00 - 12.00 - 13.30 - 18.00

WAT?
  • Revalidatie
    • Behandeling en preventie van sportletsels
    • Postoperatieve orthopedische revalidatie
  • Advies revalidatieschema's
HOE?

Na afspraak op doktersvoorschrift (via artsen Sportmedisch Adviescentrum)

Top


Isokinetische Krachtanalyse

Een ervaren multidisciplinair medisch team staat voor je klaar!

Een goede spierkracht en een goede krachtverhouding tussen de verschillende spiergroepen zijn van groot belang in de preventie van sportletsels.
Met isokinetische krachtanalyse kunnen deze op een gestandardiseerde manier gemeten worden.

Ook in de revalidatie kunnen isokinetische krachtanalyses een hulp zijn in het optimaliseren van de oefentherapie.

WERKWIJZE

De atleet neemt plaats op het toestel en wordt op een gestandaardiseerde manier gepositioneerd.
De krachttest wordt afgenomen aan 2 vastgelegde hoeksnelheden (vb: 60°/sec en 240°/sec), waarbij de opgelegde weerstand varieert aan de hand van de geleverde kracht van de atleet. Zo kan de maximale kracht over de volledige bewegingsbaan gemeten en geregistreerd worden.
De resultaten worden uitgezet t.o.v. het lichaamsgewicht en vergeleken met een aantal referentiewaarden i.f.v. leeftijd, geslacht en sport(niveau).

PLAATS

Deze testen gaan door in het UZ Leuven.

RESULTATEN

Aan de hand van de resultaten van deze test en de gegevens van het medisch onderzoek kunnen de artsen en kinesisten van het sportmedisch adviescentrum je advies geven in het opstellen van een preventief oefenprogramma of in het optimaliseren van je revalidatie.

 

Meer informatie kan u verkrijgen op het secretariaat van het Sportmedisch Adviescentrum

Raadpleging op afspraak
Telefoon: 016 32 91 10

Top